Adatkezelés és adatvédelem

 

Adattípus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve Játékban részt vevő nyertes azonosítása, Játékban való részvétel, a nyeremény átadása, a játékban részt vevő nyertes értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy lakcíme Játékban részt vevő nyertes azonosítása, Játékban való részvétel, a nyeremény átadása, a játékban részt vevő nyertes értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma Játékban részt vevő nyertes azonosítása, Játékban való részvétel, a nyeremény átadása, a játékban részt vevő nyertes értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Nyertes játékos adóazonosító jele jogszabályi kötelezettségek teljesítése, a nyeremény kézbesítése/átadása jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján 8 év

 

A Játékban részt vevő természetes személy, tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy: STYRO-TEX Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.), info@thermodam.hu Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el: • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 • postacím: 1374 Budapest, Pf. 603. • telefon: +36 (1) 391-1400 • fax: +36 (1) 391-1410 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu • honlap: naih.hu

 

 

Nézd meg személyesen a
Thermodam Bemutatóteremben

Gyere el hozzánk és győződj meg róla személyesen, hogy mit is tudnak igazán nyújtani a Thermodam hőszigetelő rendszerek.

Nyitvatartás:

Hétfő: 7:00-16:00
Kedd: 7:00-16:00
Szerda: 7:00-16:00
Csütörtök: 7:00-16:00
Péntek: 7:00-16:00
Szombat: 7:00-12:00
Vasárnap: Zárva

Utolsó nyitvatartási nap:

Újév első nyitvatartási napja:

Címünk: 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 162.

Ajánlatkérés